Serveis

Serveis

Realització i redacció d’Estudis Previs, Avantprojectes, Projectes Bàsics, Projectes Executius i Direccions d’Obres tant en l’àmbit d’arquitectura com d’urbanisme:

Estudi previ

Estudi previInclou la recollida i sistematització de la informació necessària, reconeixement dels serveis existents, el plantejament del programa tècnic de necessitats de la propietat. Estudi de circulacions internes, estudi de viabilitat de la proposta.

Avantprojecte

Avantprojecte

Redacció d’un Avantprojecte en què s’expressen les idees que desenvolupen l’encàrrec. S’exposen els aspectes fonamentals de les característiques generals de l’obra: funcionals i constructivesper tal de proporcionar una primera imatge global.Establir un avanç del pressupost amb una estimació. Es determinen les fases de projecte, zones d’intervenció, ordre i programa d’execució.

Projecte Bàsic

Projecte bàsicRedacció del Projecte Bàsic de cada una de les diferents fases detallant totes les etapes. Es defineixen de manera precisa les característiques generals de l’obra mitjançant l’adopció i justificació de solucions concretes. El seu contingut és suficient per sol·licitar la llicència municipal.

Projecte d'Execució

Projecte d'execucióRedacció del Projecte Executiu amb el desenvolupament de cada una de les fases, amb la determinació completa de detalls i especificacions de tots els materials, elements, sistemes constructius i equips. Comparatiu de pressupostos, valoració d’ofertes i terminis d’execució.

Direcció d'obra

Direcció d'obra

Direcció del desenvolupament de l’obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, d’acord amb el projecte que la defineix. Control en la fase d’execució material, seguiment d’obra, certificacions i pressupostos. Programa i control de qualitat dels materials. Un cop finalitzada l’obra, es subscriurà el certificat final d’obra.

 

Arquitectura i Urbanisme


T 972 980 684
F 972 980 685
La Banyeta nova, 20. P-2
Palol de Revardit 17843